Tuesday, December 22, 2009

முற்றுப்புள்ளி

அர்த்தமுணர்த்தும் உந்துதலுடன்
மொழித்திடலில் போட்டியிடுகின்றன
எழுத்துக்களும் இலக்கணங்களும்.

முடிவில் பச்சைக்கொடியுடன்
நின்று சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறது
மொழியற்றதொரு முற்றுப்புள்ளி.

1 comment:

Anonymous said...

mihavum arumai